آموزش زبان C – قسمت صفر: چرا برنامه نویسی؟

هيچ كس نمي داند اولين بار چه كسي به فكر ايجاد ماشيني براي انجام محاسبات افتاد، اما تلاش هاي مهمي كه در  اينباره انجام شده در تاريخ ثبت شده است. تا به امروز پيشرفت هاي فراواني در توسعه ي كامپيوترها و زبانهاي برنامه نويسي اتفاق افتاده است، به گونه اي كه تقريباً در هر خانه يك كامپيوتر شخصي (PC) وجود دارد و در صورت داشتن اندكي دانش برنامه نويسي، هركسي مي تواند در خانه ي خود اقدام به برنامه نويسي و حل مسايل مختلف كند. اولين زباني كه پس از كدهاي ماشين (كه بسيار شبيه كدهاي درج شده بر روي كارتهاي سوراخ دار بود) براي  برنامه نويسي در نظر گرفته شد زبان اسمبلي بود. اين زبان بسيار ساده تر از حفظ كردن كدهاي ماشين بود و دستورات پايه اي براي انجام عمليات رياضي و مديريت حافظه را شامل مي شد.