مجازی سازی

امروزه به کرات ،کلماتی مانند رایانش ابری یا کلود به گوشمون میخوره!اما سوال این است که Cloud چیست و اصلا چه مزایای برای ما خواهد داشت.تقریبا این ایده از سال 1960 به وجود آمد و در این چند دهه اخیر با سرویس هایی مانند دراپ باکس و گوگل درایو کلود را لمس کرده ایم.در کنار بحث رایانش ابری مبحث بسیار جذابی به نام مجازی سازی یا Virtualization پیش می آید که زیر ساخت مبحث کلود می باشد. در ادامه به آشنایی با مجازی سازی و انواع آن می پردازیم...