آموزش زبان C – قسمت یک: آنالیز بستر مورد نیاز

براي اينكه برنامه ي نوشته شده به هر زبان برنامه نويسي، به شكل قابل اجرا براي كامپيوتر، يعني همان كد ماشين در بيايد، بايد متن برنامه، به زبان ماشين ترجمه شود. براي همين منظور از برنامه هايي به اسم مترجم استفاده  ميشود. هر زبان برنامه نويسي مترجم مخصوص به خودش را دارد. البته ممكن است براي يك زبان نظير C، چندين نسخه از مترجم هاي مختلف كه توليد شركت هاي مختلف برنامه نويسي است موجود باشد كه معمولاً خود مترجم ها تفاوت عمده اي با هم ندارند. اما آنچه كه در مورد ابزار هاي مختلف برنامه نويسي متفاوت است، وجود ويرايشگرهاي مختلف براي يك زبان برنامه نويسي است.