راه های برنامه نویسی موبایل ۲

در پست های قبلی راه های مختلف برنامه نویسی مختلفی را برای موبایل معرفی کردیم.امروز قصد دارم در پست راه های برنامه نویسی موبایل 2 تا شما را با 2تا از معروف ترین راه های برنامه نویسی چند سکویی یا Cross Platform  برای توسعه برنامه های موبایل را ارائه دهیم.در این پست به بررسی Unity  و Xamarin می پردازیم که هر دو از Mono قدرت یافته اند